lingkungan pada perindustrian tekstil, mengingat industri ini telah sedemikian majunya sehingga mmpunyai kedudukan penting dan banyak menyedot tenaga kerja