Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali. Dan Penanggulangan kebakaran ialah upaya untuk mencegah kebakaran.